Naar de website over mijn stamboom

Parenteel van I Richoldus Uffo

1 I Richoldus Uffo is geboren in 359. I is overleden in 435, 75 of 76 jaar oud.
Kind van I uit onbekende relatie:
1 Odibald, geboren in 415. Volgt 1.1.
1.1 Odibald is geboren in 415, zoon van I Richoldus Uffo (zie 1). Hij is overleden in 470, 54 of 55 jaar oud.
Kind van Odibald uit onbekende relatie:
1 Li Richold, geboren in 470. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Li Richold is geboren in 470, zoon van Odibald (zie 1.1). Li is overleden in 533, 62 of 63 jaar oud.
Kind van Li uit onbekende relatie:
1 Beroald, geboren na 533. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Beroald is geboren na 533, zoon van Li Richold (zie 1.1.1). Hij is overleden in 620 in Rendlesham, ten hoogste 87 jaar oud.
Kind van Beroald uit onbekende relatie:
1 I Aldgilles, geboren in 600. Volgt 1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1 I Aldgilles is geboren in 600, zoon van Beroald (zie 1.1.1.1). I is overleden in 673 in Staveren, 72 of 73 jaar oud.
Kind van I uit onbekende relatie:
1 I Ritzard II, geboren in 620. Volgt 1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1 I Ritzard II is geboren in 620, zoon van I Aldgilles (zie 1.1.1.1.1). I is overleden in 680, 59 of 60 jaar oud.
Kind van I uit onbekende relatie:
1 I Radboud, geboren in 648. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1 I Radboud is geboren in 648, zoon van I Ritzard II (zie 1.1.1.1.1.1). I is overleden in 719, 70 of 71 jaar oud.
Kind van I uit onbekende relatie:
1 Li Aldgilles, geboren omstreeks 675. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1 Li Aldgilles is geboren omstreeks 675, zoon van I Radboud (zie 1.1.1.1.1.1.1). Li is overleden in 741, ongeveer 66 jaar oud.
Kind van Li uit onbekende relatie:
1 Li Radboud, geboren in 700. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Li Radboud is geboren in 700, zoon van Li Aldgilles (zie 1.1.1.1.1.1.1.1). Li is overleden in 754, 53 of 54 jaar oud. Li is de biologische vader van het kind van Nn denemarken. Nn is geboren in 680. Nn is overleden.
Kind van Li en Nn:
1 Dochter Radboud, geboren in 725. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Dochter Radboud is geboren in 725, dochter van Li Radboud (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Nn denemarken. Zij is overleden. Zij is de biologische moeder van het kind van Gale Galama. Gale is geboren in 750. Gale is overleden.
Kind van Dochter Radboud en Gale:
1 Igo Gales Galama, geboren in 780. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Igo Gales Galama is geboren in 780, zoon van Gale Galama en Dochter Radboud (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Igo is overleden.
Kind van Igo uit onbekende relatie:
1 Gale Ygos Galama, geboren in 825. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Gale Ygos Galama is geboren in 825, zoon van Igo Gales Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Gale is overleden.
Kind van Gale uit onbekende relatie:
1 Ygo Galama, geboren in 850. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Ygo Galama is geboren in 850, zoon van Gale Ygos Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Ygo is overleden in 886, 35 of 36 jaar oud.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
1 Ygo II Galama, geboren in 876. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Ygo II Galama is geboren in 876, zoon van Ygo Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Ygo is overleden in 910, 33 of 34 jaar oud.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Ygo Ygos Galama, zoon van Ygo II Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Ygo is overleden in 929.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
1 Ygo Ygos II Galama. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Ygo Ygos II Galama, zoon van Ygo Ygos Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Ygo is overleden.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Jouke Ygos Galama, zoon van Ygo Ygos II Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Jouke is overleden in 993.
Kind van Jouke uit onbekende relatie:
1 Gale Ygos Galama, geboren in 1000. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Gale Ygos Galama is geboren in 1000, zoon van Jouke Ygos Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Gale is overleden in 1026, 25 of 26 jaar oud.
Kind van Gale uit onbekende relatie:
1 Ygo Gale Galama, geboren in 1035 in Staveren. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Ygo Gale Galama is geboren in 1035 in Staveren, zoon van Gale Ygos Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Ygo is overleden in 1099 in Antochie, 63 of 64 jaar oud.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
1 Gale Yges Galama, geboren in 1070. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Gale Yges Galama is geboren in 1070, zoon van Ygo Gale Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Gale is overleden in 1119 in ideradeel, 48 of 49 jaar oud.
Kind van Gale uit onbekende relatie:
1 Juw Gales Galama, geboren in 1130. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Juw Gales Galama is geboren in 1130, zoon van Gale Yges Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Juw is overleden in 1186, 55 of 56 jaar oud.
Kind van Juw uit onbekende relatie:
1 Douwe Juws Galama, geboren in 1150. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Douwe Juws Galama is geboren in 1150, zoon van Juw Gales Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Douwe is overleden in 1229, 78 of 79 jaar oud.
Kind van Douwe uit onbekende relatie:
1 Hartman Douwes Galama, geboren in 1190. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Hartman Douwes Galama is geboren in 1190, zoon van Douwe Juws Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Hartman is overleden in 1259, 68 of 69 jaar oud. Hartman trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1215 met NN. Zij is overleden.
Kind van Hartman en NN:
1 Gale Hartmans Galama, geboren in 1220. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Gale Hartmans Galama is geboren in 1220, zoon van Hartman Douwes Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en NN. Gale is overleden in 1270, 49 of 50 jaar oud. Gale trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1250 met NN. Zij is overleden.
Kind van Gale en NN:
1 Hartman Douwes Galama, geboren in 1262. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Hartman Douwes Galama is geboren in 1262, zoon van Gale Hartmans Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en NN. Hartman is overleden.
Kind van Hartman uit onbekende relatie:
1 Gala Hartmans Galama, geboren in 1320. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Gala Hartmans Galama is geboren in 1320, zoon van Hartman Douwes Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Gala is overleden.
Kind van Gala uit onbekende relatie:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Feyte Galama is geboren in 1375, zoon van Gala Hartmans Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Feyte is overleden.
Kind van Feyte uit onbekende relatie:
1 Ydt Feytesdr Galama, geboren in 1410. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Ydt Feytesdr Galama is geboren in 1410, dochter van Feyte Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Ydt is overleden in 1463, 52 of 53 jaar oud.
Kind van Ydt uit onbekende relatie:
1 Sierck Keimpes Donia van, geboren in 1460. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Sierck Keimpes Donia van is geboren in 1460, zoon van Ydt Feytesdr Galama (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Sierck is overleden op 18 januari 1533 in Menaldum, 72 of 73 jaar oud. Sierck trouwde met Syts Hettesdr Hemmema. Syts is geboren in 1460, dochter van Hette Doeckes Hemmema en Syts Ruurds Roorda. Syts is overleden in 1535, 74 of 75 jaar oud.
Kind van Sierck en Syts:
1 Keimpe Siercks Donia van, geboren in 1490 in Menaldum. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Keimpe Siercks Donia van is geboren in 1490 in Menaldum, zoon van Sierck Keimpes Donia van (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Syts Hettesdr Hemmema. Keimpe is overleden op 19 november 1561 in Menaldum, 70 of 71 jaar oud. Keimpe is de biologische vader van het kind van Tjemck Sydsdr Eminga. Tjemck is geboren in 1484. Tjemck is overleden in 1529, 44 of 45 jaar oud.
Kind van Keimpe en Tjemck:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Jan Keimpes Donia is geboren in 1526, zoon van Keimpe Siercks Donia van (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Tjemck Sydsdr Eminga. Jan is overleden in 1562, 35 of 36 jaar oud.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Sierck Jans Donia, geboren in 1562 in Kimswerd. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Sierck Jans Donia is geboren in 1562 in Kimswerd, zoon van Jan Keimpes Donia (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Sierck is overleden op 31 juli 1629 in Kimswerd, 66 of 67 jaar oud. Sierck is de biologische vader van het kind van Tiedt Johans (zus Grutte Pier) Piers. Tiedt is geboren in 1581 in Kimswerd, dochter van Pier Gerloffsz en Anne Taeckesdr. Tiedt is overleden op 29 april 1656 in Kimswerd, 74 of 75 jaar oud.
Kind van Sierck en Tiedt:
1 Antje siercks Donia, geboren in 1607 in Kimswerd. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Antje siercks Donia is geboren in 1607 in Kimswerd, dochter van Sierck Jans Donia (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Tiedt Johans (zus Grutte Pier) Piers. Antje is overleden in 1653 in Zurich (frieland), 45 of 46 jaar oud. Antje is de biologische moeder van het kind van Sicke Hayes Gerlsma. Sicke is geboren in 1605. Sicke is overleden vr 1651, ten hoogste 46 jaar oud.
Kind van Antje en Sicke:
1 Bauck Sickes Gerlsma Gerlsma, geboren in 1634 in Zurich (frieland). Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Bauck Sickes Gerlsma Gerlsma is geboren in 1634 in Zurich (frieland), dochter van Sicke Hayes Gerlsma en Antje siercks Donia (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Bauck is overleden in 1673 in Pingjum, 38 of 39 jaar oud. Bauck is de biologische moeder van het kind van Ode Douwes Bangma. Ode is geboren in 1632, zoon van Douwe Oedses Bangma en Grietje Johannesdr. Ode is overleden in 1679, 46 of 47 jaar oud.
Kind van Bauck en Ode:
1 Oeds Obbes Bangma, geboren in 1668 in Zurich (frieland). Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Oeds Obbes Bangma is geboren in 1668 in Zurich (frieland), zoon van Ode Douwes Bangma en Bauck Sickes Gerlsma Gerlsma (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Oeds is overleden in 1706 in Zurich (frieland), 37 of 38 jaar oud. Oeds is de biologische vader van het kind van Antje Jans. Antje is geboren in 1672. Antje is overleden.
Kind van Oeds en Antje:
1 Jan Oedses Bangma, geboren in 1697 in Pingjum. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Jan Oedses Bangma is geboren in 1697 in Pingjum, zoon van Oeds Obbes Bangma (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Antje Jans. Jan is overleden in 1765 in Pingjum, 67 of 68 jaar oud. Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 25 december 1722 in Penjum met Baukjen Sybrens, 26 of 27 jaar oud. Baukjen is geboren in 1695, dochter van Sybren Broers en Eelkjen Lolkes Hommema. Zij is gedoopt op 15 december 1695 in Witmarsum. Baukjen is overleden.
Kind van Jan en Baukjen:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Tjitske Jans Bangma is geboren in 1732, dochter van Jan Oedses Bangma (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Baukjen Sybrens. Tjitske is overleden in 1775, 42 of 43 jaar oud. Tjitske trouwde met Bauke Tietes Wiersma. Bauke is geboren in 1726 in Exmorra, zoon van Tiete Baukes Wiersma en Doutje Siebens Haitsma. Bauke is overleden in 1780 in Exmorra, 53 of 54 jaar oud.
Kind van Tjitske en Bauke:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Baukjen Baukes Wiersma is geboren in 1759, dochter van Bauke Tietes Wiersma en Tjitske Jans Bangma (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Baukjen is overleden in 1823, 63 of 64 jaar oud. Baukjen trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 2 januari 1782 in Exmorra met Otte Folkerts Folkerts, 27 jaar oud. Otte is geboren op 11 november 1754, zoon van Folkert Clases Folkerts en SWOBKJE (Swobkjen Tjerx) TJERKS. Hij is gedoopt op 1 december 1754 in Schaard. Otte is overleden op 5 december 1829 in Molkwerum, 75 jaar oud.
Kinderen van Baukjen en Otte:
1 Jan Ottes Folkerts Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1], geboren in 1772. Jan is overleden in 1846, 73 of 74 jaar oud.
2 Folkert Ottes Folkertsma (Folkerts) Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2], geboren in 1782. Folkert is overleden in 1833, 50 of 51 jaar oud.
3 Tjietske Ottes Folkerts Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3], geboren in 1783. Tjietske is overleden vr 1787, ten hoogste 4 jaar oud.
4 Tjerk Ottes Folkerts Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4], geboren in 1786. Tjerk is overleden in 1831, 44 of 45 jaar oud.
5 Tjietske Ottes Folkerts Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5], geboren in 1787. Tjietske is overleden vr 1799, ten hoogste 12 jaar oud.
6 Jan Ottes Folkerts Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6], geboren in 1789. Jan is overleden vr 1792, ten hoogste 3 jaar oud.
7 Tiette Ottes Folkertsma (Folkerts) Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7], geboren in 1791. Tiette is overleden in 1838, 46 of 47 jaar oud.
8 Hein Ottes Folkerts Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8], geboren in 1797. Hein is overleden in 1842, 44 of 45 jaar oud.
9 Tjietske Ottes Folkerts Folkerts [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9], geboren in 1799. Tjietske is overleden in 1868, 68 of 69 jaar oud.
10 Klaas Ottes Folkerts, geboren op 9 november 1802 in Molkwar. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10 Klaas Ottes Folkerts is geboren op 9 november 1802 in Molkwar, zoon van Otte Folkerts Folkerts en Baukjen Baukes Wiersma (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Klaas is overleden op 18 december 1857 in Wonseradeel, 55 jaar oud. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 20 november 1830 in Wonseradeel met Bottje Ulbes Hofstra (folkertsma), 24 jaar oud. Bottje is geboren op 30 mei 1806 in Wonseradeel, dochter van Ulbe Tjerks Hofstra en Renske Heins Folkerts. Zij is gedoopt op 22 juni 1806 in Wonseradeel. Bottje is overleden op 23 november 1844 in Wonseradeel, 38 jaar oud.
Kind van Klaas en Bottje:
1 Otte Klazes Folkerts, geboren op 21 februari 1833 in ingwier. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1 Otte Klazes Folkerts is geboren op 21 februari 1833 in ingwier, zoon van Klaas Ottes Folkerts (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10) en Bottje Ulbes Hofstra (folkertsma). Otte is overleden op 12 maart 1913 in Haarlem, 80 jaar oud. Otte trouwde, 24 jaar oud, op 26 juli 1857 in ijlst met Makke Pieters Wytzes, 20 of 21 jaar oud. Makke is geboren in 1836 in ijlst, dochter van Pieter Annes Wytzes en Cornelia Tamme de Koe. Makke is overleden op 22 april 1894 in Haarlem, 57 of 58 jaar oud.
Kind van Otte en Makke:
1 Cornelia Folkerts, geboren op 7 januari 1869 in Franekeradeel. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1 Cornelia Folkerts is geboren op 7 januari 1869 in Franekeradeel, dochter van Otte Klazes Folkerts (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1) en Makke Pieters Wytzes. Cornelia is overleden op 6 december 1937 in Haarlem, 68 jaar oud. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 23 september 1896 in Haarlem met Arie Machiels Mersbergen, van, 30 jaar oud. Arie is geboren op 29 juli 1866 in Haarlemmermeer, zoon van Machiel Jans Mersbergen, van en Johanna Rijs, van. Arie is overleden op 13 maart 1948 in Haarlem, 81 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Arie:
1 Machiel Marsbergen, van [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.1], geboren op 25 januari 1898 in Haarlem. Machiel is overleden op 16 februari 1917, 19 jaar oud.
2 Martha Johanna Marsbergen, van [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.2], geboren op 18 juli 1899. Martha is overleden.
3 Johanna Marsbergen, van [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.3], geboren op 11 juli 1901 in Haarlem. Johanna is overleden.
4 Otto Marsbergen, van [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.4], geboren op 14 april 1905 in Haarlem. Otto is overleden.
5 Arie Marsbergen, van, geboren op 19 juli 1908 in Haarelm. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.5.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.5 Arie Marsbergen, van is geboren op 19 juli 1908 in Haarelm, zoon van Arie Machiels Mersbergen, van en Cornelia Folkerts (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1). Arie is overleden. Arie trouwde met Dina Schrama. Dina is geboren op 19 april 1913 in Hillegom, dochter van Johannes Schrama en Stoffelina Pieternella Elisabeth Otte. Dina is overleden op 18 mei 2010, 97 jaar oud.
Kind van Arie en Dina:
1 Willy Marsbergen, van, geboren op 14 juni 1935 in Haarlem. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.5.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.5.1 Willy Marsbergen, van is geboren op 14 juni 1935 in Haarlem, dochter van Arie Marsbergen, van (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.5) en Dina Schrama. Willy trouwde met Tonny Frederick kleibrink. Tonny is geboren op 17 mei 1941 in Amsterdam, zoon van Hendrik kleibrink en Helena Frederica Straub. Tonny is overleden in 1966 in Mijdrecht, 24 of 25 jaar oud.
Kind van Willy en Tonny:
1 Eline Renee kleibrink [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.5.1.1], geboren op 19 december 1964 in Mijdrecht.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 01-05-2018 12:47:26