Richoldus Uffo, I

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 223 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /subdomains/stamboom/wp-content/plugins/rootspersona/php/class-RP-Persona-Factory.php on line 328


I Richoldus Uffo
b: 359
d: 435
Feiten
  • 359 - Birth -
  • 435 - Death -
Voorouders
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Gezinsblad - Kind
OUDER (U) ?
Geboren
Overleden
Vader?
Moeder?
OUDER (U) ?
Geboren
Overleden
Vader?
Moeder?
KINDEREN
MI Richoldus Uffo
Geboren359
Overleden435
Huwelijkto ?
Gezinsblad - Echtgeno(o)t(e)
OUDER (M) I Richoldus Uffo
Geboren359
Overleden435
Huwelijkto ?
Vader?
Moeder?
OUDER (U) ?
Geboren
Overleden
Vader?
Moeder?
KINDEREN
MOdibald
Geboren415
Overleden470
Huwelijkto ?
Nakomelingenkaart
I Richoldus Uffo b: 359 d: 435
?
Odibald b: 415 d: 470
?
Li Richold b: 470 d: 533
?
Beroald b: AFT 533 d: 620
?
I Aldgilles b: 600 d: 673
?
I Ritzard II b: 620 d: 680
?
I Radboud b: 648 d: 719
?
Li Aldgilles b: ABT 675 d: 741
?
Li Radboud b: 700 d: 754
Nn denemarken b: 680
10 Dochter Radboud b: 725
Gale Galama b: 750

Richoldus Uffo
Anno 396. De regeerders van Friesland hadden, tot dezen tijd toe, den titel van Hertog gevoerd. Maar na de dood van Odolf Haron, kwam de regering aan Richoldus Uffo, welke zich den titel van Koning gaf. Onder het bewind van Koning Richoldus werd Friesland aanmerkelijk bebouwd, en alzoo met vele sterkten, gehuchten en dorpen bezet is geworden. De hoofdstad Stavoren werd aanmerkelijk verbeterd en ook met een sterk slot voorzien. Het tegenwoordige Fleuissen , ten noordoosten van Stavoren gelegen, was toen nog een groot bosch samen met het Kreiler bosch, waarin Richoldus een jagtslot bouwde.
Men verhaalt, dat er reeds in deze tijden Christenen onder de oude Friezen werden gevonden, en, dat er reeds vier kloosters of samenwoningen van Christenen gesticht waren, als Aedwirt (of Aduard) in Groningerland, te Blokzijl, te Winkel in West-Friesland en nog een in Oost-Friesland over de Eems. In de kort hier op volgende tijden, is echter het licht der waarheid, in deze landen, weder geheel door den nacht des Heidendoms verdrongen en uitgedoofd geworden.
Anno 442. De Noormannen hebben, onder Richoldus regering, wederom Friesland door hunne invallen ontrust. Een hoop dier stoute zeerovers landde in Groningerland, waar zij alles met roof en brand en schrik vervulden. Richoldus verzamelde wel in aller haast een leger, om de woeste Noormannen te verdrijven, doch de Friezen schoten in het eerste gevecht te kort, en verloren bij kasteel Gruneburg ( nu de stad Groningen) wel driehonderd man. Richoldus echter herstelde zich, sprak zijn volk moed in, en ging des anderen daags op de roovers los. Hij viel hen zoo onverziens en stoutmoedig aan, dat er wel negenhonderd Noormannen sneuvelden, terwijl de overigen door de overhaaste vlucht verstrooid geraakten, en weinigen naar hun land terug keerden.

In het jaar 435 hadden er in Friesland vreesselijke onweders plaats met hagelstenen ter grootte van een voet lang en een halve voet breed, die bedenkelijke schade veroorzaakten, zijnde er veel vee door omgekomen. De zee, door stormen aangestuwd, overstroomde het land, en er verdronken meer dan zeshonderd menschen.
Anno 442. Een deel van West-Friesland was door Friezen bevolkt. Dibbald, Hertog over West-Friesland deed zich, met goedvinden van zijn leenheer, den Frieschen Koning Richoldus, mede Koning noemen. Door eenen zoon van Dibbaldus werd het slot Haarlem gebouwd, het eerste begin dier stad.
De volken , die thans Batavie bewoonden, de Franken, Saxers en Saliƫrs, deden invallen in West-Friesland. Dibbald, niet in staat om de talrijke roofzuichtige benden te wederstaan, nam zijne toevlugt tot den Koning Richoldus. Deze, met zijne magt Dibbald te hulpe komende, heeft de vijanden verslagen, en alzoo West-Friesland van de ingevallen roovers gezuiverd.
Ook werden de Friezen tegen de invallen der Noormannen meer veilig, nadat eenen zoon van Richoldus, Odibaldus genaamd, getrouwd is met eene dochter van den koning van Denemarken, Haddinga genoemd. Tusschen de Friesche en Deense vorsten werd een vrede verbond gesloten voor den tijd van tien jaren. Odilbaldus werd Stadhouder van Westfalen, na den dood van den ouden Iglo Lascon op het kasteel te Dokkum.